Escala Douglas
Aquesta es l'escala internacional de clasificació del mar.
 

GRAU

NOM

INDICACIó APROXIMADA PER PODER CLASSIFICAR EL MAR

ALÇADA DE L'ONA EN METRES

0

Plana

Mar perfectament lisa.

Sense ones

1

Arrissada

Quan es començen a formar petites ones que no arriven a trencar.

0 a 0,10

2

Marejol

Quan es comença a pronunciar l'onatge que amb prou feines trenca, molestant una mica les embarcacions menors sense coberta.

0,10 a 0,5

3

Maror

Si l'onatge augmenta en termes de ser d'anar amb compte el maneig d'embarcacions menors sense coberta.

0,5 a 1,25

4

Forta maror

Si el tamany de les ones fa imposible navegar amb seguretat a les embarcacions anterior. Roina.

1,25 a 2,5

5

Maregassa

Augmenta encara més el volum de les ones fent perillosa la navegació de les embarcacions anteriors. L'escuma blanca de les rompents de les crestes comença a ser arrossegada en la direcció del vent. Augmenta la roina.

2,5 a 4

6

Brava

En les anteriors condicions augmenta encara més el volum de les ones. La roina dificulta la visibilitat.

4 a 6

7

Desfeta

Augmenta els caràcters anteriors. L'escuma s'aglomera en grans bancs y s'arrossega en la direcció del vent en forma espessa.

6 a 9

8

Molt alta

Ones excepcionalment grans, sense direcció determinada com es pot observar al vòrtex d'un cicló. Els vaixells de petit i mitjà tonatge es perden de vista.

9 a 14

9

Enorme

Augmenten les condicions anteriors.

 Més de 14Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos.
Web creada por CHIP y alojada en EMARESME. Portal de Servicios del Maresme